Citizen Science for Climate

פרוייקט מדע אזרחי (citizen science) 'מעורב ירושלמי בסביבה' להתמודדות עם משבר האקלים

'מעורב ירושלמי בסביבה' הינו פרוייקט צומח של מדע אזרחי להתמודדות עם משבר האקלים בסביבה העירונית בירושלים. המיזם, בשותפות אקדמיה – קהילה – ממשל והסקטור הפרטי, שואף לעודד מעורבות אקדמית-אזרחית בניטור נתונים סביבתיים-אקלימיים אמינים ברזולוציות גבוהות ובעיצוב פתרונות מחוללי שינוי מבוססי נתונים במסגרת תוכניות הפעולה של מקבלי ההחלטות. הפרוייקט נועד לתרום להטמעת התוכניות האופרטיביות, להנגשת ידע והבנה לקהילה, למחקר ופיתוח, תוך התנסות 'בשטח' להנעת עשייה חוצת סקטורים ותחומים, בשיתוף ולטובת הציבור. 

המיזם מתמקד בניטור מספר משתנים מרכזיים בהתמודדות עם שינויי האקלים בירושלים, כפי שהוגדרו בתיאום עם הדרג המקצועי בעיריית ירושלים ובמשרד להגנת הסביבה: זיהום אוויר וצל (במקביל למשתנים מטאורולוגיים-אקלימיים רלוונטים נוספים). בפרוייקט נעשה שימוש בערכות חיישנים ניידות בשילוב טלפונים סלולריים ותוכנה לאיסוף נתונים, ניתוחם, הצגתם ומיפויים (בין היתר מיפוי מרחבי על-גבי פלטפורמות מערכות מידע גיאוגרפי GIS שיתופיות המיועדות להיות פתוחות לציבור). במסגרת הפרוייקט יגובשו ויוטמעו המלצות אופרטיביות, בדגש על הטמעת פתרונות הצללה וקירור המרחב העירוני, צמצום אפקט איי חום עירוניים, עידוד הליכתיות, צמצום זיהום אוויר והפחתת פליטות גזי חממה. בהמשך להתנסותנו בפיילוט ראשוני (בחטיבות ביניים באזור מצומצם בירושלים), אנו מתכננים להרחיב את הפרוייקט מחוץ למערכת החינוך ולכמה שיותר שכונות ברחבי ירושלים.

אנו שואפים שהקהילה (כיחידים וכקולקטיב) תוכל לתרום לפרוייקט ולהיתרם ממנו. מעורבות פעילה בניטור ובלימוד הנתונים המנוטרים תורמת לידע ולהבנה באשר לאתגרים המשפיעים על האקלים, הסביבה, הבריאות ואיכות החיים ("שלומות" - wellness) של תושבים בסביבת מגוריהם. בכך יש כדי לעודד מעורבות תושבים בהתמודדות סביב האתגרים ובעיצוב פתרונות מבוססי נתונים בשיתוף מקבלי החלטות, במקביל לשינויים תודעתיים-התנהגותיים.  

הפרוייקט פותח בהובלת מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד והמרכז לקיימות בסיוע חוקרים במרכז (ד"ר ערן טס, פרופ' ז'וזה גרינצוויג, פרופ' נעם לוין) ומרכז ה-GIS האוניברסיטאי (עדי בן-נון), בשיתוף גורמי ממשל בשלטון המקומי והמרכזי וגורמים נוספים. עם תחילת הפעלת הפיילוט, הצטרפו אלינו שותפים ובעלי עניין נוספים במסגרת פרוייקט  I-CHANGE של האיחוד האירופי, בהובלת צוות מחקר מאוניברסיטת תל אביב. 

פרוייקט  I-CHANGE/Jerusalem Living Lab - פעולות אזרחיות בנושא שינויי אקלים וסביבה

מידע מפורט בנושא פרוייקט I-CHANGE של האיחוד האירופי  - באתר האינטרנט של הפרוייקט:   https://ichange-project.eu/ . 

היעד העיקרי של פרוייקט I-CHANGE הוא להמחיש כי שינוי התנהגותי של אזרחים בודדים אפשרי באמצעות יוזמות מדעיות אזרחיות המשתמשות בחיישנים ושיש לכך השפעה על טביעת הרגל הסביבתית שלהם. התפיסה הכוללת של I-CHANGE מבוססת על הרעיון שלאזרחים ולחברה האזרחית תפקיד מרכזי בהגדרת הסביבה ופעולות להתמודדות עם משבר האקלים, וכי המעורבות הישירה שלהם חיונית בכדי להניע שינוי אמיתי וקידום שינויים התנהגותיים לקראת דפוסים בני- קיימא.

הפרוייקט מתייחס לאתגרי הסביבה והאקלים משתי נקודות מבט: העצמה באמצעות ידע שנרכש תוך כדי השתתפות מעשית בניטור ובניתוח נתונים, והבנת התפקיד וההשפעה של בחירות הפרט (התנהגות, אורח חיים וצרכנות) בחיי היום-יום וההשלכות על הסביבה.

מטרותיו המרכזיות של הפרוייקט:

- מודעות לשינויי אקלים: ידע במדע והבנה של תהליכים פיזיים, סוציו-אקונומיים ותרבותיים.

- השתתפות פעילה של אזרחים באיסוף נתונים בשמונה ערים שנבחרו לשמש מעבדות אזרחיות (בולוניה, דבלין, אמסטרדם, האסלט - בלגיה, גנואה, בורקינה פאסו, ברצלונה וירושלים); המעבדה בירושלים תחת אחריות השותפה מאוניברסיטת ת"א.

- שיפור השימושיות בנתונים ותפעול הדדי של הנתונים שנאספים על-ידי האזרחים.

- התוצאות יתורגמו להנחיות עבור מקבלי החלטות מקומיים ציבוריים ופרטיים ומעצבי מדיניות אחרים.