Citizen Science for Climate

logos

 

פרוייקט בהרצה: מדע אזרחי (citizen science) להתמודדות עם משבר האקלים

 

 

'מעורב ירושלמי בסביבה – קהילה נרתמת למען משבר האקלים' הינו פרוייקט צומח של מדע אזרחי בירושלים שנועד להנגיש לקהילה ידע והבנה באשר לאתגרים הבוערים שמשבר האקלים מציב לפתחנו בסביבה העירונית בחיי היומיום ולקדם שינוי התנהגותי. המיזם שואף לעודד מעורבות אזרחית פעילה בהתמודדות עם האתגרים ובעיצוב פתרונות מבוססי נתונים בשיתוף מקבלי החלטות. עיקר החזון שלנו כמובילי הפרוייקט הוא שהקהילה (כיחידים וכקולקטיב) תוכל לתרום לעבודת ניטור וניתוח נתונים סביבתיים אמינים ברזולוציות גבוהות, ולהיתרם ממנה. מעורבות פעילה בניטור ובלימוד הנתונים תורמת לידע ולהבנה באשר לאתגרים המשפיעים על האקלים, הסביבה, הבריאות ואיכות החיים ("שלומות" - wellness) של תושבים בסביבת מגוריהם. בכך יש כדי לעודד מעורבות תושבים בהתמודדות סביב האתגרים ובעיצוב פתרונות מחוללי שינוי מבוססי נתונים בשיתוף מקבלי החלטות, במקביל לשינויים התנהגותיים.  

בשלב הפיילוט הנוכחי (שנה"ל תשפ"ב) הפרוייקט מתמקד במשתנים מרכזיים בהתמודדות עם שינויי האקלים בירושלים, כפי שהוגדרו בתיאום עם קובעי המדיניות בתחום: זיהום אוויר וצל (במקביל למשתנים מטאורולוגיים-אקלימיים רלוונטים נוספים), ברחובות בסביבת בתי-ספר ושכונות ברחבי ירושלים. הפעילות מתמקדת במספר מישורים: ניטור הנתונים באמצעות אבי-טיפוס של ערכות חיישנים ניידות; תהליכי עיבוד נתונים; הצגת הנתונים ומיפויים במרחב ובזמן על-גבי פלטפורמות מיפוי GIS (ממ"ג: מערכות מידע גיאוגרפיות). על בסיס ההתנסות בפיילוט (בשלב זה, בקרב תלמידים במספר חטיבות ביניים בירושלים), נשאף לשפר את ערכות המדידה ולהרחיב את המדידות למשתנים סביבתיים נוספים ולקהילות נוספות גם מחוץ למערכת החינוך.    

לפרוייקט פוטנציאל השפעה על מקבלי החלטות בגיבוש המלצות אופרטיביות מבוססות נתונים במסגרת תוכניות היערכות לשינויי אקלים ולצמצום זיהום האוויר בירושלים. זאת, בדגש על הצללה, הפחתת איי חום עירוניים, הגברת נוחות אקלימית, עידוד הליכתיות, צמצום זיהום האוויר והפחתת פליטות גזי חממה.

הפרוייקט פותח בהובלת מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד והמרכז לקיימות באוניברסיטה העברית, בשיתוף בעלי תפקידים בעיריית ירושלים וגורמי ממשל נוספים. עם תחילת הפעלת הפיילוט, מצטרפים אליו שותפים ובעלי עניין נוספים במסגרת פרוייקט I-CHANGE של האיחוד האירופי, בהובלת צוות מחקר מאוניברסיטת תל אביב.

פרוייקטI-CHANGE  - פעולות אזרחיות בנושא שינויי אקלים וסביבה

מידע מפורט בנושא פרוייקט I-CHANGE של האיחוד האירופי  - באתר האינטרנט של הפרוייקט:   https://ichange-project.eu/ . הפרוייקט צפוי להימשך כשלוש שנים וחצי (החל מנובמבר 2021).

היעד העיקרי של פרוייקט I-CHANGE הוא להמחיש כי שינוי התנהגותי של אזרחים בודדים אפשרי באמצעות יוזמות מדעיות אזרחיות המשתמשות בחיישנים ושיש לכך השפעה על טביעת הרגל הסביבתית שלהם. התפיסה הכוללת של I-CHANGE מבוססת על הרעיון שלאזרחים ולחברה האזרחית תפקיד מרכזי בהגדרת הסביבה ופעולות להתמודדות עם משבר האקלים, וכי המעורבות הישירה שלהם חיונית בכדי להניע שינוי אמיתי וקידום שינויים התנהגותיים לקראת דפוסים בני- קיימא.

הפרוייקט מתייחס לאתגרי הסביבה והאקלים משתי נקודות מבט: העצמה באמצעות ידע שנרכש תוך כדי השתתפות מעשית בניטור ובניתוח נתונים, והבנת התפקיד וההשפעה של בחירות הפרט (התנהגות, אורח חיים וצרכנות) בחיי היום-יום וההשלכות על הסביבה.

מטרותיו המרכזיות של הפרוייקט:

- מודעות לשינויי אקלים: ידע במדע והבנה של תהליכים פיזיים, סוציו-אקונומיים ותרבותיים.

- השתתפות פעילה של אזרחים באיסוף נתונים בשמונה ערים שנבחרו לשמש מעבדות אזרחיות (בולוניה, דבלין, אמסטרדם, האסלט - בלגיה, גנואה, בורקינה פאסו, ברצלונה וירושלים); המעבדה בירושלים תחת אחריות השותפה מאוניברסיטת ת"א.

- שיפור השימושיות בנתונים ותפעול הדדי של הנתונים שנאספים על-ידי האזרחים.

- התוצאות יתורגמו להנחיות עבור מקבלי החלטות מקומיים ציבוריים ופרטיים ומעצבי מדיניות אחרים.